De nieuwe Bist: een verhaal zonder einde…

Op 22 januari al, meer dan 2 maanden geleden heeft men de Bist ingehuldigd. Daags na de feestelijke inhuldiging werd het plein opnieuw herschapen in een werf. De heraanleg van de Bist is dus zeker geen voorbeeldwerf.

Méér dan 60 parkeerplaatsen werden opgeofferd om van de Bist een ontmoetingsruimte
te maken. Allemaal mooie verhalen, zij het niet dat de  plaatselijke middenstanders, die al met een tekort aan parkeerplaatsen te kampen hadden, het nu dus met nog veel minder moeten doen.
De muur aan het ‘basketbalplein’ verdeelt het plein niet enkel figuurlijk maar ook letterlijk in twee. De muur was immers veel te hoog en als je keek vanuit sommige plaatsen ook was hij ook niet doorzichtbaar. Ondertussen


worden de panelen vervangen met gaasdraad zodat de immense scheidingsmuur iets doorzichtiger zal worden.


Midden december werden de beelden die deel uitmaken van de kerststal naar de Bist gebracht. Deze beelden staan normaal over verscheidene pleintjes in Wilrijk verdeeld.


Nog even, en het zijn ook Paasbeelden…

Het is dus meer dan duidelijk dat het einde van de werken nog niet in zicht zijn. De verlichtingstoestellen die het districtshuis moeten uitlichten zijn nog niet geleverd. De elektriciteitsmasten om de marktkramen
van stroom te voorzien, werden veel te laat besteld en zijn nog niet geleverd. De waslijst met ‘nog uit te voeren’ werken is eindeloos lang.
Hopelijk kan men dan binnen enkele maanden een ‘echte’ feestelijke inhuldiging organiseren.
In afwachting zal het Vlaams Belang Wilrijk deze zaken nauwlettend opvolgen.

Ondertussen wisselen de leden van het districtcollege met de regelmaat van de klok van functie. Op deze manier is een stabiele bestuursmeerderheid natuurlijk bijzonder moeilijk en worden de verschillende werven slecht aangepakt en opgevolgd, getuige o.a: de nieuwe Bist: een verhaal zonder einde..

In bijlage vindt u het pamflet dat samen met paaseitjes werd uitgedeeld op de eerste marktdag op de nieuwe Bist en via deze link kan u de foto’s van deze actie bekijken: http://www.vlaamsbelangwilrijk.be/11/fot/0/

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...