De kronkels van SP-a

Een tijdje geleden kwam via de media het standbeeld van
Pater De Deken in opspraak.
De artikels waren gebaseerd op uitspraken van een prominent
lid van de Wilrijkse SP-a fractie.

In dit artikel zette hij zich af tegen het standbeeld van Pater
De Deken op de Bist, Het liefst wil hij het zien verdwijnen in een of ander museum.
En zo zou er geen herinnering aan het koloniale verleden in het
centrum van Wilrijk te zien zijn omdat dit zogezegd beledigend is voor de Afrikaanse
gemeenschap die het beeld asseren.

Het gaat hier echter wel om het behoud van een stuk Wilrijks erfgoed
dat onder impuls van de vorige legislatuur al verbannen was naar een uithoek
van het plein, terwijl dit vroeger altijd midden op de Bist stond.

Het leuke is dat naar aanleiding van zijn artikel er heel wat
lezersbrieven naar GVA gestuurd zijn waar de auteur van het artikel al de wind
van voren kreeg. Ook van d heemkundige kring Wilrica oogstte hij veel kritiek.
In 1 ding kunnen we het misschien
eens zijn dat de kolonisatie niet de meest gelukkige bladzijde in de Europese
geschiedenis is geweest, maar het behoort nu eenmaal tot onze geschiedenis.

Maar nog steeds praat men over
dit voorstel in de Wilrijkse straten, en dit betekent toch dat wanneer men wil
raken aan onze Wilrijkse geschiedenis, het zeer veel mensen niet onberoerd laat.
Tijdens de laatste Districtsraad besprak men het “Meerjarenbudget”.
Aangezien
men in het bestuursakkoord van de nieuwe legislatuur, kon lezen:
“Het district
is ook voorstander van een terugkeer van het standbeeld van Pater de Deken naar
de Bist, en naar zijn natuurlijke habitat”.

Daarom stelde Leo Rouchet de vraag aan het
districtscollege wanneer het standbeeld terug zou geplaatst worden op de Bist.

 

Hierop kregen we het antwoord dat
men tot het besluit was gekomen dat het verplaatsen van het beeld veel te duur
zou worden. Daarom heeft men besloten
dat het beeld van Pater De Deken zou blijven staat naast De “Iepermanschool”,
maar men zou zorgen voor een aangepaste verlichting, zodat het beeld beter tot
zijn recht kan komen.

 

De ganse Districtsraad vond dit
een goed idee, en van de SP-a zijde bleef het oorverdovend stil. Zelf de auteur
van het bewuste artikel reageerde niet.

 Misschien is dit wel de nieuwe
stijl van SP-a, want sinds zij in oppositie zitten, keuren ze zelfs de zaken af,
die ze vroeger zelf al voorgesteld hadden.

 Het beste voorbeeld is de “Multifunctionele
ruimte” waar men vroeger nooit iets mocht op plaatsen.

In aanloop naar de vorige Gemeenteraadsverkiezing
stelden zij zelf aan de hand van plannen voor, om de markt naar daar te
verhuizen.

Het was vroeger al het geval dat
de SP-a liever communiceerde via krantenartikels, en zoals nu ook weer onrust
verspreidde onder de Wilrijkse inwoners. Denken we maar aan de onrealistische trajecten
voor een tram door Wilrijk.

Maar duidelijke standpunten
innemen over hun artikels, doen ze dus niet en toch zeker niet tijdens een
openbare districtsraadszitting.

 

Wij zitten wel in de oppositie,
maar we zeggen wat we denken, en wij denken ook zoals we het zeggen.

En wij verdedigen ook dezelfde standpunten
voor en na de verkiezingen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...