De kinderboerderij aan de Oudebaan is moeilijk bereikbaar

De wegenis en de riolering van de Oudebaan te Wilrijk, waar de kinderboerderij gelegen is, is reeds geruime tijd in zeer erbamelijke staat. Dit is zowel voor de buurtbewoners als de bezoekers van de kinderboerderij ronduit gevaarlijk.
Vooral met de rioleringen, die zich onder het voet- en fietspad bevinden, stellen zich grote problemen. Het fietspad vertoont zeer grote putten, die bijna onoverfietsbaar zijn voor jonge fietsertjes. Ook het voetpad en de rijweg zijn in zulke slechte staat dat het de verkeersveiligheid in het gedrang brengt.

Sinds het Vlaams Belang Wilrijk hierover zijn beklag deed, is de winterschade inmiddels oppervlakkig hersteld, maar er zijn momenteel geen concrete plannen van het districtsbestuur, noch een budget voorzien in de toekomst, om tot de noodzakelijke heraanleg van deze straat over te gaan. Het Vlaams Belang Wilrijk vindt dit onaanvaardbaar en eist dan ook dringend voorlopige maatregelen die de toegang tot de kinderboerderij makkelijker en veiliger maken op korte termijn.

Anke Van dermeersch
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...