De feestelijkheden rond de Jaarmarkt

Over De Bist is er de laatste tijd al heel wat gezegd en geschreven.


In aanloop naar de jaarmarkt was er ondertussen een kermis geplaatst op de parking.


 


Deze kermis moest men wel op de parking plaatsen, want tijdens een uiteenzetting over de standplaats van wekelijkse markt, is ons vanuit het districtscollege meegedeeld, dat de ondergrond van de multifunctionele ruimte (de wandelstrook tussen Districtshuis en De kern) niet stevig genoeg.


En daarom moest dus de kermis op de parking komen .


 


Hierdoor waren er dus heel wat parkeerplaatsen te kort in het centrum .


 


En dit vooral, omdat er aan het Mastplein ook al verscheidene plaatsen ingenomen worden door de aannemer van de residentie Braeckman .


En ook in de Koningin Elizabethstraat, worden er verscheidene plaatsen gebruikt door de aannemer van De Bist.


 


Bovendien blijkt dat er bij de plaatsverdeling op de kermis, een gedeelte onbenut is gebleven.


Bij een betere en functionele invulling hadden er een aantal plaatsen toch nog gebruikt kunnen worden als parkeerplaats.


 


Verder blijkt , dat tijdens de jaarmarkt eensklaps het multifunctionele gedeelte van de Bist wel mocht gebruikt worden, voor het plaatsen van een podium, verschillende kraampjes en er mochten zelfs vrachtwagens over rijden.


 


De dag na de jaarmarkt bleek verder nog, dat er maar een gedeelte van de kermis terug vertrokken was, en een aantal standhouders stonden er nog.


 


En dit betekende dus wederom een beperking van de parkeerplaatsen .


 


Maar eensklaps kon de multifunctionele ruimte toch gebruikt worden als parkplaats .


Op woensdag was de kermis volledig weg, en heeft men later op de dag de volledige parking terug kunnen openstellen .


 


Dit roept toch wel enkele vragen op ……….!


 


Want indien dit nu plotseling allemaal mag en kan op deze plaats, is het wel  zeer raar  dat men ons eerst vertelde dat deze ruimte niet kan gebruikt worden, omdat de ondergrond niet stevig genoeg is.


 


Over al deze zaken zullen we tijdens de volgende Districtsraad van september vragen stellen .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...