De ene senator is de andere niet

 

Bureau Senaat ziet geen graten in misbruik
parlementaire status

Deze middag
greep het Bureau van de Senaat plaats. Zoals aangekondigd vatte senator Anke
Van dermeersch het Bureau met betrekking tot het onaanvaardbare gedrag van een
lid van de Senaat, in casu van PS-senator Fatiha Saidi die zoals bekend de
uitwijzing van een criminele illegaal heeft verhinderd door misbruik te maken
van haar parlementaire status. Anke Van dermeersch stelde dat deze senator
daarmee zwaar had gezondigd tegen de basisregels van de parlementaire
deontologie en de scheiding der machten. Zij is dan ook van oordeel dat dit
niet zonder verder gevolg kan worden gelaten. Zij drong dan ook aan op een
signaal van de Senaat, zij het in de vorm van de uitvaardiging van een
schorsing, een sanctie, een deontologische code of zelfs maar een eenvoudig
communiqué waarin de Senaat zich distantieert.

Senator Van
dermeersch kreeg evenwel van geen enkel bureaulid enige bijval. Men vond
hetgeen er gebeurd was blijkbaar niet eens een debat waard, zelfs niet in het
Bureau.

Er zijn
nochtans precedenten voorhanden waar de Senaat wel in actie is geschoten tegen
senatoren die zwaar in de fout gingen. Toen Jean-Marie Dedecker in 2002 in de
gevangenis een bezoek bracht aan Marc Dutroux liep de Senaat storm tegen hem en
werd er een uitgebreid debat gevoerd over de overtreding van de parlementaire
deontologie. In november 2008 liep de Senaat opnieuw te hoop tegen het
onwaardige gedrag van FN-senator Delacroix die een degoutant anti-joods lied
had gezongen. Toen vond men het (terecht) nodig om zich in een officieel
communiqué van deze senator te distantiëren.

Ook in
plenaire vergadering van de Senaat kaartte senator Van dermeersch de zaak aan
en vroeg het ontslag van de betrokken senator. Het enige antwoord hierop was
heel wat tumult vanwege de PS en haar bondgenoten.

De ene
senator is blijkbaar de andere niet. Het Vlaams Belang is in alle geval zeer
verbolgen over deze gang van zaken en vraagt zich af om welke reden de Senaat
in deze zaak weigert om ook maar enig initiatief te nemen. Moet een dergelijke
zware recidivist en zijn senatoriële handlanger misschien de hand boven het
hoofd worden gehouden of zijn er misschien banden met het crimineel milieu in
het spel? Het Vlaams Belang dient in alle geval een klacht tegen de betrokken
senator in op basis van artikel 77 van de vreemdelingenwet.

Anke Van
dermeersch

Fractievoorzitter Senaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...