De Budgetwijziging 2013

 

Op
maandag 3 juni tijdens de Commissiezitting kregen we een bespreking van de
Budgetwijziging die voor donderdag 6 juni 2013 geagendeerd was.

 

Er werden zoals verwacht vele vragen gesteld,
waarvan de meeste door Leo Rouchet en uiteraard ook door de andere oppositiepartijen.

Bij de budgetopmaak verdeelt men het
werkingsgeld wat men van de stad krijgt, over de projecten die men tijdens het
daaropvolgend jaar wil uitvoeren.

Een Budgetwijziging is een aanpassing van het
uit te geven budget, naarmate uit de vorige maanden is gebleken dat men voor
bepaalde projecten iets meer en voor andere dan weer minder geld nodig heeft.

Door de beperkte budgetten die de Stad voor
de Districten voorziet( Vlaams Belang pleit al lang voor hogere toelagen), zijn
dit kleine bedragen die verschoven worden van de ene post naar de andere.

Deze verschuivingen in het budget worden
dan tijdens de budgetwijziging goed of afgekeurd. Of men kan zich ook op deze
stemming onthouden ,waarmee men aangeeft dat er veel goede elementen instaan
,maar dat men toch niet helemaal akkoord is.

Onze motivatie kan u hieronder lezen.:

Beste
raadsleden ,
Maandag werden er in de commissiezitting uitvoerig vragen gesteld over de
budgetwijzigingen . Meestal is dit een goed nieuwsshow die door de meerderheid
vakkundig wordt uitgelegd en ingekleed .
Uiteraard staan er vele zaken in die wij kunnen goedkeuren : denken we maar aan
het behoud van en steun voor feestcomité , wieler- en sportwedstrijden ,
bepaalde cultuurprojecten waaronder ook een kleine verhoging in budget voor de
Vlaamse feestdag .
Het stemt ook tevreden dat een project dat in de vorige legislatuur werd
opgestart vanuit ons eigen Wilrijks district en waarvoor voormalig schepen Kris
Matthijssen de bloemen mag krijgen , namelijk de steun voor kleine aanpassingen
bij senioren thuis , dat dit toch een succesverhaal blijkt te zijn en dat dit
gewaardeerd wordt in een uitbreiding van het budget .

We vernamen tevens ook dat aan de Krijgslaan een nieuw sportterein komt voor
een korfbalclub . Een nieuwe vereniging die naar ons district komt en zeker in
een erg Antwerps verankerde sport kunnen we enkel maar toejuichen . Het is
blijkbaar de laatste dagen trouwens erg populair om naar Wilrijk te kijken als
het over sport gaat

Maar inzake dit sportterrein vlakbij het park van Eden , misschien is dit ook
wel de mogelijkheid om aan het sportterrein verbonden een chalet/kantine te
voorzien die het ganse jaar geopend is , en waar de al talrijke bezoekers van
het mooi ontworpen park terecht kunnen voor een klein natje en droogje . Zeker
met dit warme weer is dit succes verzekerd .

Districtsvoorzitter Bossuyt had maandag trouwens een interessante opmerking ivm
de sms communicatie en ik citeer ongeveer wat hij zei : ” We moeten dit
verder evalueren en bekijken , en we behouden dit budget voorlopig maar als het
te duur blijkt voor wat het is dan moeten we dit misschien wel durven
afschaffen . ” Te duur is te duur .
En mijnheer de voorzitter , u hebt volkomen gelijk , maar wat denkt u
bijvoorbeeld van het budget van 50000 euro , meer dan 2 miljoen oude Belgische
franken , voor de huur van hangende bloemmanden ? Wij huren dit inderdaad , het
is niet onze eigendom en eigenlijk hebben we er maar een klein halfjaar genot
van . Zou de aankoop en onderhoud door de eigen mensen van de groendienst op
termijn niet rendabeler zijn ? Voor ons beste raadsleden , is te duur ook te
duur …

In de toelichtingnota vinden we bijvoorbeeld ook het
volgende:
 

Onder Exploitatiebudget:

Buiten de normale verschuivingen bemerken we dat er
50000€voorzien is voor winterschade.

Toen enkele jaren geleden, iedereen verrast was over
de hevige vorst, bleek bovendien dat er door de “Stad “te weinig strooizout
voorzien was.

Toen nadien het weer iets beter was, bleek dat er zeer
veel schade aan het wegdek was.

De “Stad” nam de herstelling hiervan op zich.Maar men
voerde dit uit op de meest goedkope wijze, en zo was alles voorlopig en zeer
vlug hersteld.

Ook tijdens de daarop volgende winter heeft meen de
herstellingen op dezelfde wijze uitgevoerd.

Nu jaren later blijken de herstellingen niet duurzaam
te zijn, en worden de kosten op de Districten verhaald. Een bedrag van 50 000 €
is niets, maar wij betwijfelen of dit wel voldoende is.

Onder Exploitatiebudget:

Ook spijtig dat er bepaalde projecten moesten
opgeschoven worden omdat er Liquiditeitsproblemen zijn bij “Riolink”.

Deze maatschappij is destijds opgericht door de
toenmalige Schepen van Campenhout die toen nog bij open VLD was en nadien het
geluk beproefde bij N.va.

Maar nu is er dus geen voldoende budget voor zijn
eigen project.

Verder zijn er ook zaken die gefinancierd worden door
het “Districtsontwikkelingsfonds”.

Maar het exacte bedrag wat men hiervan kan ontvangen,
zal men pas weten als men weet hoeveel de “Europese Subsidie “ zal bedragen.

Op deze wijze zal men nooit een goede en exacte
“Begrotingswijziging” kunnen doorvoeren.

Gezien het hier echter om de eerste budgetwijziging van het nieuwe college gaat
, en er wel interessante elementen instaan die voortgezet en al dan niet nieuw
zijn en het feit dat wij u met het bestuursakkoord al het voordeel van de
twijfel gunden , zullen wij ons onthouden voor de gehele budgetwijziging met
uitzondering voor het bedrag voor de bloemenmanden dat wij wensen af te keuren
wegens te duur is te duur …

Ik dank u

Aansluitend ging men over tot het stemmen
van de Begrotingswijziging.

De
districtsraad Wilrijk keurt de budgetwijziging 2013

goed met 12 stemmen voor
(NV-A, CD&V, VLD), 4 stemmen tegen (Sp-a, Pvda) en 4

onthoudingen (Groen,
Vlaams Belang).”

 

Tot hier het verslag,

Eric Huijbrechts en Leo Rouchet

Vlaams Belang Fractie Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...