De bouw van een nieuw arresthuis aan de Boomsesteenweg in Wilrijk is definitief van de baan

Heugelijk nieuws in de kranten deze week “ De bouw van een nieuw arresthuis aan de Boomsesteenweg in Wilrijk is definitief van de baan”
Deze week geraakte bekend dat de staatssecretaris voor de Regie van de Gebouwen,Servais Verherstraeten, besloten heeft om een andere en betere locatie te zoeken voor het nieuwe arresthuis.
Toen destijds de plannen bekend werden van de inplanting van een “gevangenis”op de Boomsesteenweg, zwegen de meeste partijen in de Wilrijkse districtsraad.
Enkel Kristof Bossuyt (toen nog Open VLD) en het Vlaams Belang verzette zich hier tegen.
De partij Open VLD, wou toen zelf ook geen standpunt innemen, want zij zaten in een moeilijk parket, Annemie Turtelboom was minister van justitie en hierdoor waren hun handen gebonden.
Door de tussenkomsten van onze partij in de verschillende raden, hebben wij toen ons standpunt over de “Gevangenis “ duidelijk gemaakt.
Dit kan u ook lezen in onze artikels op deze website van 30 juni 2011 en 19 december2011.
Gelijktijdig hebben we ook meer dan 1000 pamfletten gebust in de onmiddellijke omgeving van de “Rijkswachtkazerne”.
Nadien kregen we ook de steun van N-VA, en dit vooral nadat Kristof Bossuyt was overgestapt naar deze partij.
Het verheugd ons dus zeer dat er nu eindelijk een beslissing is genomen, en dat er dus geen “Arresthuis” zal komen.
Over de verdere invulling van de site is nog niets duidelijk, maar wij hopen dat er ook nog plaats zal voorzien worden voor een vooruitgeschoven brandweerpost, zoals er jaren geleden is gesuggereerd.
 
Eric Huijbrechts
Fractieleider
Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...