De begroting van Wilrijk, en wat men niet in de krant kan lezen .

Zoals elk jaar heeft men ook nu weer, de begroting of het
Budget voorgelegd aan de Districtsraad.

Dit gebeurde tijdens de zitting van 22 december 2011.

Zo een begroting is een opsomming van alle zaken die het
districtscollege wil en zal uitvoeren tijdens het volgende jaar.

En elk jaar zijn er goede en slechte zaken, die men wil
realiseren.

Aan ons dus om hier vragen over te stellen, en achter de
redenen te vragen , waarom men dit of dat gaat doen.

Er waren 2 opvallende punten , die ditmaal uit de cijfers
naar voor kwamen .

Zo wou men 100 000 € gebruiken om een parking aan te leggen
op de terreinen van het “Hof ter Beke“.Menging van de veronderstelling uit ,dat
een eventuele pachter van het vervallen kasteel, vlugger geneigd zou zijn om
het kasteel te restaureren, indien er al een parking was aangelegd voor het
toekomstige cliënteel.

Op onze vraag wat men zou doen indien de restauratie niet
zou doorgaan, verklaarde de districtsschepen dat men dit geld dan voor andere
zaken zou gebruiken.

Als dit echter helemaal nog niet zeker is, dan zou men dit
geld toch aan andere zaken kunnen besteden?

Bovendien staat er nog een grote som geld op een
spaarrekening; dit is geld van projecten die al goedgekeurd zijn, maar nog op
hun uitvoering wachten .

Ook van dit geld vinden we dat dit misschien ondertussen
nuttiger kan besteed worden, in plaats van het onbenut op een spaarrekening te
laten.

Als “Oppositiepartij “keuren we zulke begroting traditioneel
af .En dit jaar was dit ook niet anders .

De verrassing van de avond, kwam er bij de stemming over
het budget. Eén van de districtsschepenen (SP.a) onthield zich ,voor de
goedkeuring .

Na de vorige verkiezing heeft men een “meerderheid”
samengesteld , en dit uiteraard zonder onze partij (die wel de grootste was) .

Uit deze meerderheid kiest men dan 5 districtsschepenen,
en deze mensen staan in voor het bestuur van het district (districtscollege).

Wanneer er op de belangrijkste stemming van het jaar, één
van deze 5 personen tegenstemt of zich onthoudt, betekend dit duidelijk dat er
onenigheid is in het college.

 En dus ontstaan er
bovendien ook bedenkingen over de samenwerking van de meerderheidspartijen
onderling .

                                                 
                                                                                                                                                    Eri
c Huijbrechts
                                                                           Fractieleider
                                                                           Vlaams belang Wilrijk

                                                                                            
                                

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...