De Ballenvanger bis bis bis

Op de eerste Districtsraad na de verlofperiode, op
22september 2011, vroegen wij naar de stand van zaken met de afwerking van de
Bist.

Er bleken nog heel wat zaken nog niet in orde waren.

Zeker een gedeelte van de verlichting moet nog aangesloten worden,
en er moeten nog enkele boompjes geplant worden.

Ook de aankondigingborden van DE LIJN moesten nog
aangesloten worden, en men wacht ook nog op meer schuilhokjes aan de bushaltes.

Het meeste verwonderlijke was het nieuws over de
ballenvanger.

Hiervoor moesten nieuwe prijsoffertes aangevraagd worden, en
de panelen zouden hoogstwaarschijnlijk pas tegen einde december geplaatst
worden.

Dit alles niettegenstaande dat de bevoegde schepenen, in
juni ten stelligste beloofde dat dit begin september zou gebeuren.

Nu maar hopen, dat we nu dus eindelijk de juiste informatie gekregen hebben

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...