Proficiat

Proficiat “Centro Andino ”  Op 29 januari werd tijdens de Wildrijke nieuwjaarsreceptie naar jaarlijkse gewoonte de “Geitentrofee“ uitgereikt. Uit verscheidene nominaties, kiest men een...