Initiatieven

Tussenkomst nav budget 2012

De opmaak van voorliggend budget en meerjarenplan naar de normen van de “beleids- en beheerscyclus” resulteert met een breuk met het verleden wat betreft...