Initiatieven

Initiatieven van lokale en/of regionale mandatarissen van Vlaams Belang.

Tussenkomst nav budget 2017

Geachte schepen, Ik ga mij hier vandaag in commissie beperken tot de technische en financiële opmerkingen en vragen, de politiek commentaar en conclusies wat...