Focus

Werking Districtsraad

In de Wilrijkse Districtsraat zetelen nu 23 personen.Deze zetels zijn verdeeld ten gevolge van de Districtsraadsverkiezingen van oktober 2012.Voor de NVA 10 zetels, SP-a...