Focus

Winkelend Wilrijk

In 1997, 2001, 2004, 2007 en 2010 werd de leefbaarheid van de Wilrijkse winkelstraten onderzocht op basis van een inventarisatie op pandniveau. Als we het commercieel...

Overlijden Marie-Rose Morel

Marie-Rose Morel is overleden. Als voorzitter van het Vlaams Belang en namens de partij wens ik mijn oprechte en diepe medeleven te betuigen aan...