Budget 2014

Op 7 november 2013 was de stemming geagendeerd van het “Budget
2014”.

Dit is een verdeling van de som geld ,welke voorzien is om
het District gedurende het volgende jaar te besturen.
Een budget bestaat steeds uit 2 gedeelten :

·        
een exploitatiebudget om de werking van de
verscheidene diensten in het district te bekostigen .

·        
een 
investeringsbudget  waarmee  men dan 
nieuwe zaken  kan uitvoeren zoals
heraanleg of aanleg van straten ,pleinen enz.

Aan de hand van zulk budget kan men opmaken ,welk beleid men
wil voeren tijdens het volgende jaar. Gelieve hieronder onze tussenkomst te
lezen:

 Geachte voorzitter,Collega,s

Zoals elk jaar krijgen we rond deze tijd een begroting of
budget ter stemming voorgelegd.
Een begroting is steeds een weerspiegeling van het beleid.En zoals elk jaar staan er goede en minder goede dingen in.

Maar wat ons wel opvalt in deze begroting, het is de zeer
voorzichtige opmaak van het Budget voor 2014, met weinig uitschieters.
Wij vinden het zeer spijtig dat er geen duidelijkere
signalen zijn gegeven in dit beleidsstuk.

Gedeeltelijk is dit een wazig document, waar vele zaken
instaan die nog moeten ingevuld worden. Zoals bv. het bedrag van 80 000 €, en dit is veel geld, voor
verkeersbegeleidende maatregelen maar wat men ermee gaat doen is nog te
bepalen.

Voor de juist aangelegde Bist is ook een bedrag van 75 000 €
voorzien voor verfraaingswerken, maar het plein is nog maar  pas 3 jaar officieel ingehuldigd. En dit
heeft al veel geld verbruikt.

De bevoegde schepenen vertelde ons dat dit ging over een
“Waterpartij”. OP zich is dat een goed idee, maar men kan dit nergens
terugvinden in de Budgetopmaak of in de toelichting.
Een budget zou eigenlijk een intentie moeten zijn van zaken
die men het volgende jaar effectief wil doen .
Maar in de voorbeelden zijn er al 155 000 € die nog geen
uiteindelijke bestemming hebben .

En zo zijn er verder nog verscheidene zaken waarvoor men een
klein bedrag heeft ingeschreven in afwachting dat men het zal gebruiken, en dan
eventueel aanpassen in de eerstvolgende Budgetwijziging.

Bovendien hebben wij het ook moeilijk met de jaarlijks
terugkerende som van 35 000 € voor de bloemenmanden.Dit is een bedrag voor de
plaatsing ervan en het regelmatig bewateren van de plantjes. Onderhoud aan de
bloemstukken wordt helemaal niet uitgevoerd. En op sommige locaties zijn deze
korven niet nodig en op andere plaatsen hangen er dan weer geen.

Men zou dit project gaan evalueren, maar dit kon men de
vorige 8 maanden toch ook al doen?
Wij vinden dat men beter zou opteren voor meer duurzaam groen
in plaats van bloemen, en dan zou men met dit budget het ganse jaar ons
district kunnen opfleuren.
Hierin worden we tevens ook gesteund door het advies van
ADOMA, waar men ongeveer hetzelfde verteld.

Ook stoorde ons de geïrriteerde antwoorden op de vragen over
Sport. Vragen over bepaalde budgetten, waar het antwoord op was “omdat men niet
voldoende heeft”, is  geen verklaring
voor een budgetinvulling.
En tot slot de stukken die ons toegestuurd waren over het
Budget :deze zijn   onduidelijker opgesteld tegenover de vorige
jaren.

Ik kan aannemen dat dit richtlijnen van de Stad Antwerpen
zijn,  maar duidelijk is dit alleszins
niet.
Het gedeelte “ toelichting “ was mooi opgesteld, met dank
aan de administratie, maar het stuk Budget staat vol intenties, maar met weinig
cijfers.

  Voor al deze redenen
zullen wij dit budget niet
goedkeuren.

 Eric Huijbrechts

Fractieleider Vlaams Belang

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...