Bist : stand van zaken .

 
Tijdens de vorige legislatuur was het districtscollege met dezelfde partijen samengesteld zoals nu .Enkel maakte Groen! toen ook nog deel uit van het college.
Juist zoals nu een meerderheid, die gevormd was om zeker niet te moeten samenwerken met het Vlaams Belang.
 
Toen destijds de plannen op tafel kwamen voor de heraanleg van de nieuwe Bist, verdedigde het districtscollege met man en macht, de plannen die de architecten hen voorgelegd hadden .
 
Alle veranderingen die vanuit de districtsraad opgemerkt werden, en zeker deze van de oppositie, werden “meerderheid tegen oppositie “weg gestemd.
Tenslotte moest de meerderheid toch aan één koord trekken.
 
En zo werden alle voorstellen van het Vlaams Belang afgekeurd .
Zo hebben wij van in het begin gepleit voor meer parkeerplaatsen, en voor de opstelling van de markt en de kermis op de “Multifunctionele Ruimte “.Een goede bewegwijzering en een betere communicatie met Middenstand en omwonende.
 
Dit zijn maar enkele van de vele opmerkingen die wij gemaakt hebben .
 
Buiten het Vlaams Belang was er enkel CD&V die niet akkoord waren met het ontwerp.
 
De uiteindelijke plannen werden goedgekeurd ,toeval of niet ,toen enkele mensen van CD&V niet aanwezig konden zijn.
.
Het resultaat van de stemming was  12 stemmen voor (SPa,Open Vld en Groen!),2stemmen tegen (CD&V) en 5 onthoudingen van ons.
 
De opvolging van de werken moest tijdens de daarop volgende legislatuur gebeuren door de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening  en Openbare werken ,de heer Vannuffel (Open VLD).
Deze schepen berichte ons gedurende verscheidene jaren over vertragingen en verkeerde offertes die men gemaakt zou hebben .Maar steeds lag de fout ,ofwel bij de stadsdiensten of bij de aannemers.
 Over een slechte opvolging vertelde hij nooit iets .
 
Begin dit jaar gaf hij de fakkel dan over aan een jongere collega , Werner Theuns (OpenVLD) en deze zal dan nu alle zaken moeten oplossen.
 
Onlangs stelde ik in de zitting van einde april,17 vragen over de toestand van de Bist.
 
Uit de antwoorden van de Schepen bleek dat:
 
De meikermis bij wijze van proef op de multifunctionele ruimte geplaats zou worden ,en nadien zou men dit dan evalueren. (Schijnbaar is nu de ondergrond wel stevig genoeg )
 
De marktkramen die op de rijweg staan tussen Districtshuis en Kleine Steenweg zouden geleidelijk verdwijnen ,en uiteindelijk een plaats vinden op het parkeergedeelte van de Bist .
 
De “Ballenvanger “ zou uiteindelijk tegen het bouwverlof moeten aangepast zijn, en het zicht niet meer belemmeren .
 
“De Kaack “ zou rond die tijd ook terug geplaatst zijn .
 
Onder de luifel zal er tegen het einde van deze maand een telefooncel geplaatst worden.(Hierdoor zal ook de losliggende elektrische draad, tussen de banken verdwijnen)
 
De aankondigingborden van De Lijn en van het District aan de bushaltes, zouden ook tegen einde van deze maand werken.
 
En de verdere afwerking van boomspiegels en plantsoentjes zou pas in het najaar gebeuren.
 
Verder waren er een heleboel kleine zaken, die ook nog moesten uitgevoerd worden.
 
De schepen beloofde dat uiteindelijk tegen het najaar (Of bedoelde hij tegen de gemeenteraadsverkiezingen ?) alles ,of toch bijna alles , in orde zou zijn.
 
Wij hopen dus samen met u dat het plein dan eindelijk afgewerkt zal zijn,
 
Want het is niet de eerste keer dat er beloftes worden gedaan die niet gehouden worden.
 
 
Eric Huijbrechts
Fractieleider
Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...