Ballenvanger op de BIst

Op zaterdag 13 maart 2010 diende districtsraadslid Eric Huijbrechts volgende interpellatie in:

Onlangs heeft men op de Bist ,naast het basketbalveld ,een stalen muur opgetrokken. Deze muur dient om te voorkomen dat er ballen zouden belanden op geparkeerde wagens. In de plannen van de heraanleg van de Bist is er steeds sprake geweest van een ballenvanger naast het veld.


De klassieke ballenvangers die iedereen kent zijn netten en zo was het destijds ook begrepen. Ook op de PowerPoint presentatie die ons destijds is voorgesteld, kwam er een doorzichtige ballenvanger. Men kon van de ene zijde van het plein, naar de andere zijde zien. Men wou op deze wijze een mooie open ruimte creëren voor recreatie, sport,ontspanning en een parking.
De muur die nu geplaatst is ,deelt het plein in 2 afgesloten zones. Nu kan men de andere zijde van het plein niet meer zien en bovendien kan men van op bepaalde plaatsen het mooie gerestaureerde districtshuis niet meer zien.
Deze constructie benadeeld het ganse uitzicht van plein en districtshuis.

Daarom mijn vragen
:


Was dit op deze wijze voorzien ?  
Of zijn de oorspronkelijke plannen aangepast ,en zo ja waarom?


Kan er niet geopteerd worden voor een ander materiaal om de ballenvanger te creëren?”

In z’n antwoord op deze vragen tijdens de zitting van 25 maart 2010 gaf districtsschepen Johan Peeters (Sp.a – VL. Pro.) namens het districtscollege toe dat moet bekeken worden of de huidige, beeldbepalende ballenvanger behouden moet blijven dan wel moet worden aangepast.


Het districtscollege stelt op dit initiatief van het Vlaams Belang Wilrijk voor om de tot nu toe toegepaste overlegmethode, namelijk de handelaars te betrekken bij de wekelijkse werfvergaderingen, verder te zetten omdat deze in het verleden zijn waarde heeft bewezen. Het districtscollege is bereid om alle alternatieve voorstellen van eender welke betrokkene te onderzoeken op efficiëntie en financiële haalbaarheid.


Eric Huijbrechts
Fractievoorzitter districtsraad

Op zaterdag 13 maart 2010 diende districtsraadslid Eric Huijbrechts volgende interpellatie in:

Onlangs heeft men op de Bist ,naast het basketbalveld ,een stalen muur opgetrokken. Deze muur dient om te voorkomen dat er ballen zouden belanden op geparkeerde wagens. In de plannen van de heraanleg van de Bist is er steeds sprake geweest van een ballenvanger naast het veld.


De klassieke ballenvangers die iedereen kent zijn netten en zo was het destijds ook begrepen. Ook op de PowerPoint presentatie die ons destijds is voorgesteld, kwam er een doorzichtige ballenvanger. Men kon van de ene zijde van het plein, naar de andere zijde zien. Men wou op deze wijze een mooie open ruimte creëren voor recreatie, sport,ontspanning en een parking.
De muur die nu geplaatst is ,deelt het plein in 2 afgesloten zones. Nu kan men de andere zijde van het plein niet meer zien en bovendien kan men van op bepaalde plaatsen het mooie gerestaureerde districtshuis niet meer zien.
Deze constructie benadeeld het ganse uitzicht van plein en districtshuis.

Daarom mijn vragen
:


Was dit op deze wijze voorzien ?  
Of zijn de oorspronkelijke plannen aangepast ,en zo ja waarom?


Kan er niet geopteerd worden voor een ander materiaal om de ballenvanger te creëren?”

In z’n antwoord op deze vragen tijdens de zitting van 25 maart 2010 gaf districtsschepen Johan Peeters (Sp.a – VL. Pro.) namens het districtscollege toe dat moet bekeken worden of de huidige, beeldbepalende ballenvanger behouden moet blijven dan wel moet worden aangepast.


Het districtscollege stelt op dit initiatief van het Vlaams Belang Wilrijk voor om de tot nu toe toegepaste overlegmethode, namelijk de handelaars te betrekken bij de wekelijkse werfvergaderingen, verder te zetten omdat deze in het verleden zijn waarde heeft bewezen. Het districtscollege is bereid om alle alternatieve voorstellen van eender welke betrokkene te onderzoeken op efficiëntie en financiële haalbaarheid.


Eric Huijbrechts
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...