Antwerpse woonmarkt verglijdt tot erbarmelijk niveau van 3de wereldstad

23% van de ongeschikte en onbewoonbare woningen in Vlaanderen situeren zich in Antwerpen

Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch stelde zowel aan Vlaams minister van Wonen Homans als aan schepen van Wonen Duchateau een reeks vragen over de ongeschikte of onbewoonbare woningen in Vlaanderen en Antwerpen. De voornaamste conclusie bij vergelijking van de verstrekte gegevens van beide bewindslieden, is dat 23% van de ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen in Vlaanderen zich in Antwerpen bevinden. In Antwerpen blijken immers 1779 wooneenheden in dat geval te zijn, terwijl het totaal voor Vlaanderen 7.653 woningen bedraagt. Antwerpen is dus goed voor zowat één vierde van de ongeschikte woningen.

Voor Anke Van dermeersch zijn deze cijfers geen toeval:

Ik kan alleen maar vaststellen dat Antwerpen in een hoog tempo aan het verkrotten is en op dat vlak fel negatief afsteekt tegenover de rest van Vlaanderen.

Ik kan mij daarbij niet van de indruk ontdoen dat dit ook te maken heeft met de grootschalige vervreemding die de jongste jaren en decennia het stadsweefsel heeft aangetast. Sommige mensen zijn er blijkbaar niet aan gehouden om hun woonpatrimonium te verzorgen, waardoor de basiswoonkwaliteit niet meer gehaald wordt.

Ik denk dat we dit niet mogen dulden. Ik laat niet toe dat de woonomstandigheden in Antwerpen afglijden naar die van de 3de wereldsteden waar de migranten vandaan komen op zoek naar een beter leven.

Er moet een bepaald niveau van levensomstandigheden in onze woningen behouden én geëist worden. Het is dan ook duidelijk dat er in Antwerpen op dat vlak een flink tandje moet worden bijgestoken. De instrumenten om dit probleem aan te pakken zijn er, maar misschien moeten ze meer worden aangescherpt en in alle geval meer worden toegepast.

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...