Actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over Oosterweel – Tussenkomst dd. 18/01/2017 van Anke Van dermeersch

Mijnheer de minister, mevrouw Schauvliege, ik leef in Antwerpen, ik adem de slechte stadslucht alle dagen in… Ik ben, zoals vele Antwerpenaren, de Oosterweel-soap hartsgrondig beu!

Ik ben erg ontgoocheld en heb Oosterweel opgegeven. Misschien komt het er, misschien niet. Ik reken er niet meer op!

Er is geen draagvlak voor en al dat gekibbel met de actiegroepen over procedurele regeltjes moet ophouden: Allemaal tijdverlies.

 

-StRaten-generaal wil het Haventracé, Vlaamse regering en intendant niet. Ringland wil een overkapping en heraanleg van Ring en Singel, Vlaamse overheid niet. Ringland en Open VLD beweren dat een vernietigd Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geen gevolgen heeft voor de overkapping, maar dat sprak u, mevrouw Schauvliege, als Vlaams minister van Milieu al tegen en u nam ook al studiebureau Antea onder vuur. Op de koop toe hoorde ik u, minister Weyts, verwijten naar het hoofd slingeren van de oppositie, meer bepaald de SP.A.

Niemand wint er hierbij en de gróte verliezer zijn wij Antwerpenaren die dagelijks uren in de files staan.

De Raad van State dreigt nu zelfs de Oosterweelplannen te vernietigen en dat betekent het begin van het einde van de Oosterweel-soap.

 

In een advies van twee auditeurs aan de Raad van State staat dat het alternatief Meccanotracé van Ademloos niet correct werd onderzocht en dat dus het milieueffectenrapport (MER) niet correct opgesteld werd. En de realiteit is simpelweg dat de vorige Vlaamse Regering mét N-VA erin, inderdaad de alternatieven van de actiegroepen (Meccano) anders heeft laten behandelen dan het BAM-tracé.

En dus als de Raad van State deze realiteit bevestigt dan vervalt het GRUP en kan er dus geen bouwvergunning worden bekomen.

Geen bouwvergunning en dus nog langer in de file staan, daar pas ik voor, want ik hoor nu al dat er ‘juridische sluipwegen’ uitgedacht worden, zoals het decreet complexe projecten, een nooddecreet of zelfs terugvallen op het oude GRUP uit 2006.

En niet enkel de Raad van State, maar ook het Rekenhof uitte recent zware kritiek.

Oosterweel en de overkapping van de ring kosten handen vol geld. Geld dat wij niet hebben.

Raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof verwittigde vorige donderdag nog in de commissie mobiliteit dat het financieel plaatje niet klopt.

 

Het Oosterweel dossier staat dus onder zware financiële en juridische druk en het is dan ook uiterst noodzakelijk om dringend mobiliteitsalternatieven te bieden aan de Antwerpenaar.

Antwerpen heeft dringend een coherent mobiliteitsbeleid nodig, met of zonder Oosterweel.

Het Vlaams Belang eist al jaren, bij gebrek aan Oosterweel, een ander mobiliteitsbeleid en andere maatregelen.

Er moet uitgegaan worden van de specifieke functionele morfologie (ruimtelijke verschijningsvorm) van Antwerpen, die in grote lijnen bestaat uit 5 singelverbindingen (Kaaien, Leien, Singel, Ring en Militairebaan) die steeds wijder naar het Oosten de Scheldebocht volgen

en 7 radialen (Noorderlaan, Bredabaan, Turnhoutsebaan, Mechelsesteenweg, Boomsesteenweg, St-Bernardsesteenweg en Blancefloerlaan) die vanuit de Stad vertrekken

en tenslotte de bestaande Scheldekruisingen die de rechteroever met de linkeroever verbinden.

Deze hoofdverkeersaders zijn al eeuwen de levensaders qua mobiliteit van Antwerpen en moeten maximaal benut worden om het mobiliteitsinfarct aan te pakken, wat tot op heden niet gebeurd.

 

De Liefkenshoektunnel moet tolvrij gemaakt worden om het verkeer dat van Noord naar West (en omgekeerd) moet, weg te halen uit de overbelaste Kennedytunnel.

Het verkeer dat van Oost naar Zuid (en omgekeerd) moet, moet rechtsreeks naar de E19 afgeleid worden en de Oostelijke verkeersstromen van en naar de Haven (of het Noorden) kunnen in Wommelgem al afgeleid worden.

Zo vallen er al grote verkeersstromen weg die niets te zoeken hebben op de Antwerpse Ring.

Dat zijn geen lapmiddelen of verfpotmaatregelen maar basis ingrediënten van een alternatief  mobiliteitsbeleid. Robuuste maatregelen die op korte termijn al een verlichting kunnen betekenen voor de fileproblematiek in en rond Antwerpen, want het is 5 na 12!

 

Anke Van dermeersch

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...