2020 – Het jaar van de virussen

Beste Wilrijkenaar,

Als 2020 een computer programma was dan zou ik voor jullie deleten want het is serieus geïnfecteerd door virussen.

Gelukkig hebben we nog gezellig zorgeloos samen kunnen genieten van ons jaarlijks afdelingsetentje, voor we samen met alle Wilrijkenaren in ‘lock down’ moesten. Het gewone leven herneemt zich, maar voor hoe lang en hoe anders zullen we ons moeten organiseren om nog leuke dingen te doen zoals ons afdelingsetentje en politieke actie te voeren voor een beter Wilrijk?

En politieke actie bleek al direct na de eerste Corona golf noodzakelijk. Vanuit Amerika kwam de BLM-heisa op ons af die werd aangewakkerd door links en in Wilrijk in het bijzonder de communisten van de PvdA. Maar we zijn zoals we dat altijd doen als we niet akkoord zijn met de linkse politieke betwetersn direct in actie geschoten. Dat moest wel want ons Wilrijks standbeeld op de Bist van pater De Deken kwam zowaar onder vuur te liggen van de linkse, zich superieur wanende, goegemeente. Het standbeeld van Pater De Deken, een Wilrijkenaar, maakt deel uit van ons Wilrijks en Antwerps cultureel erfgoed en van onze collectieve geschiedenis. En ja, de geschiedenis is soms choquerend, dat is zo.

Momenteel wordt er door de goegemeente, in het kielzog van de ‘Black Livers Matter’ heisa, extra gefocust op het oud-koloniaal Congo, waar inderdaad mensenrechten overtreden werden en worden tot op heden. Het neerhalen van standbeelden, zoals dat van pater De Deken, kadert echter enkel en alleen in een poging om onze geschiedenis en culturele tradities onderuit te halen, teneinde de multicultuur verder ingang te doen vinden.

Pater De Deken wordt nu in één adem genoemd met koning Leopold II wiens levensloop terecht al decennia controverse veroorzaakt. Er zijn verschikkelijke dingen gebeurt in koloniaal Congo en publieke verontschuldigingen zijn zelfs niet goed genoeg voor zulke vreselijke misdaden.

Als men dan toch het koloniaal verleden in vraag wil stellen, dan heb ik 1 vraag: ”Where is the money?” De kolonisatie draaide vooral omwille van economische redenen, persoonlijke verrijking en hebzucht.

Pater De Deken was niet zo, hij heeft ook een positieve impact gehad op Afrika. Hij bracht via de  kerstening kennis en medische wetenschap naar het Afrikaanse continent. Hij stichtte een klooster in Luluaburg en schreef hierover een zeer interessant boek, dat velen beter eens eerst zouden lezen voor ze zich moeien met ons verleden en het te misbruiken voor hun multicul steekvlam politiek.

In de tijd waarin pater De Deken leefde was je een held als je wereldreiziger, pionier en/of missionaris was. Wanneer we daar nu op terugkijken, is het dat niet meer. We reizen allemaal de wereld rond en we zijn niet meer zo katholiek dat we missie werk toejuichen. Maar als we ons verleden recht in de ogen willen kijken, dan is het hier op de Bist wel de aangewezen plek.

Pater De Deken staat hier alle dagen, dag en nacht, als getuige van ons verleden. Een verleden dat we in zijn context moeten zien en niet met de roze bril van de linkse politieke nitwits die moderne maatstaven willen toepassen op onze geschiedenis. We moeten onze geschiedenis niet witwassen of uitvegen. Hier in Wilrijk gaan we verstandig om met ons verleden en de heemkundige kring Wilrica heeft reeds in samenspraak met maar liefst 178 Afrikaanse gemeenschappen een tekst bij ons Wilrijk beeld van pater De Deken gezet.

Essentieel is waar je aan denkt als je een standbeeld ziet van iemand. Zo is Winston Churchill bijvoorbeeld de man die ons ter hulp kwam in WO II, niet de ruiter van het Britse leger in Afrika. Auguste Lambermont is zo voor de Antwerpenaren belangrijk omdat hij de man is die de Scheldetol van Nederland afkocht en niet de medestichter van Congo-vrijstaat. Pater De Deken was een belangrijke Wilrijkenaar die als ontdekkingsreiziger en missionaris deel uitmaakt van het cultureel en geschiedkundig erfgoed van Wilrijk.

Pater De Deken was geen racist, geen onmens, maar een man van zijn tijd. En dat blijkt uit de beschrijving op de website van De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen over pater De Deken: “Hij wist hoe hij met verve en leven kon observeren en beschrijven wat hij had gezien. Maar vooral zijn openhartige blik, zijn vriendelijke benadering, zijn zachte en levendige stem, zijn ziel die overvloeide van naastenliefde, won hem onweerstaanbaar de harten van iedereen die hij ontmoette en verzekerde hem van hun levendige, aanhankelijke en loyale sympathieën.”

We vonden het dan ook gepast dat we hem, nu hij onder vuur licht, nogmaals hulde te brengen door bloemen neer te leggen aan het standbeeld ter zijner nagedachtenis opdat onze geschiedenis nooit vergeten, uitgeveegd of vernietigd zal worden.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...