Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

Parkeerproblemen Mastweg

Op de Wilrijkse districtsraad interpelleerde het Vlaams Belang over het feit dat er op het voetpad van de Mastweg (verbindingsweg tussen de Koningin Elisabethstraat...